ลิสต์ LLM ที่ ก.ต.รับรอง ใน US & UK ปี 2022-2023

น้องๆ ที่วางแผนอยากเรียนต่อด้านกฎหมาย ฟังทางนี้ค่ะ วันนี้พี่ๆ ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตร LLM จากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน US และ UK ที่ได้รับการรับรองจากก.ต. (การรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

อัปเดต! ลิสต์ LLM ที่ ก.ต.รับรอง ใน US และ UK ปี 2022-2023

1. สหรัฐอเมริกา

American University, Washington D.C.

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Legal Studies,

– Master of Laws in Law and Government,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

Boston University

– Master of Laws in International Banking Law,

– Master of Laws in Banking and Financial Law,

– Master of Laws in American Law (Two-Year Program) (รับรองเป็นหลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

California Western School of Law

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws in Comparative Law, (LL.M.,)

Case Western Reserve University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in US Legal Studies,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law, Ohio

Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology

 (เฉพาะกรณีศึกษาเต็มหลักสูตรในต่างประเทศ)

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws in Financial Service,

– Master of Laws in International and Comparative Law

Cleveland State University

– Master of Laws (LL.M.,)

College of William and Mary in Virginia

– Master of Laws (LL.M.,)

Columbia University, New York

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

Cornell University

– Master of Laws (LL.M.,)

De Paul University, Illinois

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

Dickinson School of Law

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

Duke University

– Master of Laws (LL.M.,)

– J.D.,

Emory University

– Master of Laws in U.S. and Global Legal Studies,

Fordham University

– Master of Law In the Fields of Banking, corporate and finance Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Information Technology Law

– Master of Laws in International Business and Trade

Georgetown University, Washington D.C.

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Securities and Financial Regulations, (หลักสูตร 2 ปี)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation (หลักสูตร 2ปี)

– Master of Laws in International Business and Economic Law (หลักสูตร 2ปี)

George Washington University, Washington D.C.

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws Business and Finance Law,

– S.J.D.,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

Golden Gate University

– Master of Laws in International Legal Studies,

– Master of Laws in United States Studies,

– S.J.D.,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law”

Harvard University, Cambridge

– Master of Laws (LL.M.,)

Howard University, Washington D.C.

– M.C.J.,

– Master of Laws (LL.M.,)

Indiana University,

– J.S.D., Bloomington

– Master of Laws (LL.M.,) Bloomington

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,) Bloomington

– Master of Laws (LL.M.,) Indianapolis

John Marshall Law School

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

New York University, New York

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Trade Regulation,

– Master of Laws in International Legal Studies,

– Master of Laws in Competition Law and Innovation,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Environmental Law

Northwestern School of Law

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Human Rights,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation

Southern Methodist University, Texas

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws in Comparative and International Law,

– Doctor of Juridical Science (S.J.D.),

Stanford University, Stanford

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of the Science of Law (J.S.M.),

Stetson University

– Master of Laws (LL.M.,)

Suffolk University Law School

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Information Technology Law

Temple University, Philadelphia

– Master of Laws (LL.M.,)

The Ohio State University

– Master of Laws (LL.M.,)

The State University of New York at Buffalo

– Master of Laws (LL.M.,)

Tulane University, New Orleans

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Energy and Environment

University of Alabama

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Arizona

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law”

University of California,

– Master of Laws (LL.M.,) Berkeley

– Master of Laws (LL.M.,) Davis

– Master of Laws (LL.M.,) (UCLA)

– Master of Laws in Comparative and International Law, University of California

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Entertainment, Media and Intellectual Property Law (UCLA)

University of Chicago

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Denver

– Master of Laws in Natural Resources and Environmental Law and Policy,

University of Florida

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in International in Taxation

University of Houston, Texas

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Illinois

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Business Law,

University of Iowa

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

University of Miami, Coral Gables

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

University of Michigan, Ann Arbor

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Minnesota

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Missouri–Kansas City, Kansas City

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Notre Dame

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Oregon

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Pennsylvania

– Master of Laws (LL.M.,)

University of San Diego School of Law

– Master of Law in Comparative Law, (M.C.L.,)

University of Southern California

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Comparative and International Law,

– Master of Laws in Comparative Law,

University of Texas at Austin, Texas

– M.C.J.,

– Master of Laws (LL.M.,)

University of The Pacific (Mc George School of Law)

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Virginia

– Master of Laws (LL.M.,)

University of Washington

– Master of Laws (Global Business),

– Master of Laws in Health Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law”

– Master of Laws in Taxation”

– Master of Laws in Intellectual Property Law”

– Master of Laws in Intellectual Property Law and Policy”

University of Wisconsin-Madison, Madison

– Master of LawsinLegal – Institutions,

– Master of Laws in Legal Studies,

Valparaiso University

– Master of Laws (LL.M.,)

Vanderbilt University

– Master of Laws (LL.M.,)

Washington University in St. Louis

– Master of Laws in U.S. Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Technology Law

Wake Forest University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in American Law,

Yale University, New Haven

– Master of Laws (LL.M.,)

Yeshiva University

– Master of Laws (LL.M.,)

2. สหราชอาณาจักร

เนติบัณฑิตอังกฤษ

Bournemouth University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

BPP University

– Master of Laws in International Business Law

Brunel University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Intellectual Property Law

King’s College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Transnational Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in International Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Law in Intellectual Property and Information Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Financial Law,

London School of Economics and Political Science

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Corporate and Commercial Law,

– Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Taxation

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

Middlesex University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Employment Law

Nottingham Trent University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

Oxford Brookes University

– Master of Laws in International Law,

Queen Mary University of London and Westfield College

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Banking and Finance Law,

– Master of Laws in Commercial and Corporate Law,

– Master of Laws in Computer and Communications,

– Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,

– Master of Laws in Insurance Law,

– Master of Laws in Media Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law

School of Oriental and African Studies (SOAS)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law,

– Master of Laws in Banking and Financial Law,

– Master of Laws in International Economic Law

Swansea University

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Maritime Law

University of Aberdeen

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws (General Law),

– Master of Laws in Oil and Gas Law,

– Master of Laws (Criminal Justice),

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,

– Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights,

– Master of Laws Private International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills

– Master of Laws in Energy and Environmental Law

University of Birmingham

– ปริญญาเอกทางกฎหมาย

University of Bristol

– Bachelor of Laws

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in International Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

University of Cambridge

– Bachelor of Arts (Law Tripos) , (หลักสูตร 3 ปี)

– Master of Laws (LL.M.,)

University College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Banking and Finance,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Family and Children Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in International Banking and Finance

University of Dundee

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Law

University of Durham

– Bachelor of Laws

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

University of East Anglia

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

University of Edinburgh

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Competition Law and Innovation,

– Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,

– Master of Laws in Commercial Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Global Environment and Climate Law

(กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

– Master of Laws in International Banking Law and Finance

University of Exeter

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

-Master of Laws in International Commercial Law

University of Essex

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,

 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต. รับรองแล้ว)

– Master of Laws in Internet Law,

– Doctor of Philosophy in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

University of Glasgow

– Master of Laws in Corporate and Financial Law,

– Master of Laws in International Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy

– Master of Laws in International Commercial Law

University of Huddersfield

– Master of Laws in International Law,

University of Kent

– Master of Laws in Human Rights,

– Master of Laws in Criminal Justice

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Criminal Justice Law)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Environmental Law (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)

– Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law

University of Leeds

– Master of Laws in Cyberlaw: Information Technology, Law and Society,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice,

– Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in International Insolvency Law

University of Leicester

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

University of Liverpool

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

University of London

– Master of Laws (LL.M.,)

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

University of Manchester

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws in International Business Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in International Business and Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Transactions

University of Newcastle Upon Tyn

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

University of Nottingham

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Law

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in Environmental Law

– Master of Laws in International Tradeand Commercial Law

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

University of Northumbria

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade Law

University of Oxford

– M.A. ทางกฎหมาย,

– Majister Juris,

University of Reading

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in International Corporate Finance

University of Southampton

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Maritime Law

University of Strathclyde

– Master of Laws

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Economic Law

 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Commercial Law)

University of Sunderland

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Human Rights

University of Sussex

– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law,

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Law

1.41 University of the West of England, Bristol

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in International Trade and Economic Law

University of Wales

หลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อ 12 วรรคสอง (1)

– Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

1.43 University of Warwick

– Bachelor of Laws (LL.B.)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Economic Law


รับเคล็ดลับเรียนต่อฟรี ส่งถึงมือทุกสัปดาห์ 

น้องๆที่จะสมัคร ไปเรียนต่อ MBA หรือ Master’s Degree สายอื่น อย่าพลาด
ปรึกษาฟรี!!!! คลิกเลย FREE CONSULTATION
ฟังเรื่องราวความสำเร็จของนักเรียน MTU คลิกเลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 Types of MBA Essays

มารู้จักกับ 5 ประเภทของ MBA Essays ที่มักจะถูกถามเวลาทำ MBA Application กันค่ะ การเขียน Essay เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครนั้นมีจุดเด่นแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นๆอย่างไรบ้าง ดังนั้นน้องๆ ควรจะให้ความสำคัญและแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการทำ Essay ด้วยค่ะ บทความนี้พี่ๆ แบ่งประเภทของ MBA Essay เป็น 5 แบบด้วยกันค่ะ 1. Goals

Read More »

EP42: วางแผนยังไงให้ได้ไป Top U ใน 1 ปี

สำหรับคนที่อยากไปต่อโท Top U ในเมกา อังกฤษ ปีนี้หรือปีหน้า ครูเจสแชร์ Year Plan สิ่งที่ต้องทำหลักๆใน 1 ปี (1) ทำคะแนน GMAT/GRE และ TOEFL/IELTS (2) อัพ Profile เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มกิจกรรม (3) เตรียม Application

Read More »
Scroll to Top