Article

______

แนะนำโปรแกรม MBA IBEAR USC Marshall

วันนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมหนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น Top U เหมือนกัน นั่นก็คือ USC IBEAR ซึ่งก็เป็นโปรแกรม MBA เหมือนกัน เรียนปีเดียวจบ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ ปีๆ หนึ่งก็รับไม่เยอะ แค่ 55 คน แล้วน้องก็จะได้รู้จักทุกคนแน่นอน ซึ่งก็มาจากหลากหลายประเทศ หลายๆ ที่ เช่นเดียวกับ Full-Time MBA

Read More »
Scroll to Top